Bespreekpunten Vergadering Wijkraad

Deze vergadering van 6 juni 2011 is verplaatst naar 20 juni