Concept Agenda van de Wijkraadsvergadering

17 oktober 2011

Onderwerpen voor de agenda

 1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda
 2. Onderwerpen van de gebiedsagent
  • Mededelingen Wiro Pillen
  • SvZ verkeersaangelegenheden:
   • Tijdelijke verkeersmaatregelen
   • Aanpak verkeersenquë.te en CROW-normen
  • Evaluatiepunten n.a.v. wijkinloop
  • Evaluatiepunten n.a.v. Kermis 2011
  • Vragen aan de regiopolitie
 3. Evaluatie wijkinloop 24 september
  • Programma “vragen en klagen”
  • Programma “informeren en interesseren”
  • Programma burendag (rad van fortuin / kinderen /sociaal aspect
  • Ingebrachte punten door wijkbewoners
 4. Evaluatie Kermis
  • Bespreking
  • Situatie tijdens Kermis
 5. Activiteitenschema Openbare Werken Westervoort
  • Tijdelijke verkeersmaatregelen
  • Eerste indruk nieuwe Kruispunt Brugweg — Dorpstraat
  • Prioriteiten en vertegenwoordiging op 2911 (jaarlijks overleg)
 6. Communicatie wijkraad (Johan)
  • Rondvraag /meningsvorming over nieuwe website
  • Ontbrekende en te wijzigen onderwerpen voor de website
 7. Stand van zaken de Waay
  • SvZ aanpak speelmogelijkheid (richting Rijndijk)
  • Terugkoppeling bezoek waterschap over ‘hekken bij watergangen’.
  • Overige zaken van leden
 8. Stand van zaken Groen en Parkeren Mosterdhof (Nico)
  • Vervolgplannen voor najaar 2011 (n.a.v. te plannen rondgang)
  • Algemeen: Bewonersparticipatie in groen onderhoud (uitvoering/beloning)
 9. Lopende wijkraadzaken/informatief
  • 1810: presentatie Baluwe Zone Centrum in Commissie (bewoners MSW)
  • 2210: Gesprek n.a.v. Brief wethouder n.a.v. terugtrekken wijkraadcoördinator
  • 1711: Informatieve gesprekken met VVD fracties (afpraak D’66 volgt)
  • Verantwoordelijkheid en aanpak onderdoorgangen /galerijen Mosterdhof
  • Contact met Vivare over wijkontwikkeling
 10. Rondvraag
 11. Sluiting