Concept agenda vergadering wijkraad 14 november 2011

Onderwerpen voor de agenda
 1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda
 2. Onderwerpen van de gebiedsagent
  • Mededelingen Wiro Pillen
  • SvZ verkeersaangelegenheden:
   • Aanpak verkeersenquête en CROW-normen
   • Situatie Kruispunt Brugweg - Dorpstraat
  • Vragen aan de regiopolitie
 3. Berichten van de wijkraadcoördinator
  • Verzoek vergaderdata 2012 (zie bijlage 2012: vaststellen)
  • Wethouder Wobma in wijkraad mogelijk eerst in 2012
  • wijkraadcoördinator terug na overleg: ? (komt 2 x per jaar)
  • Conceptrapport wijkgericht werken
   • 25 november op website.na vaststelling in college
   • Presentatie in januari 2012 (uitnodiging volgt)
  • Week 47-51 wordt door Heijting blad geruimd
 4. Vergadering met Openbare Werken Westervoort
  • Vertegenwoordiging jaarlijks overleg op 2911 (15.30-16.30)
  • Wijkraad met drie leden: een vertegenwoordiger per wijk
  • Vaststellen alternatieve punten naast
   • Uitbreiden van gemarkeerde parkeerplaatsen op de Mosterdhof
   • Onveilige situatie op de Kruising Kerkstraat - Maria van Nassaustraat
   • De (veilige) speelmogelijkheid aan De Waaij
  • Gesprek over gevaarlijke toegang watergangen de Waaij (irt Waterschap)
 5. Communicatie wijkraad (Johan)
  • Ontwikkelingen tav Website
  • Ontbrekende en te wijzigen onderwerpen voor de website
 6. Stand van zaken de Waaij
  • SvZ aanpak speelmogelijkheid (richting Rijndijk)
  • Terugkoppeling bezoek waterschap over ‘hekken bij watergangen’.
  • Overige zaken van leden
 7. Stand van zaken Groen en Parkeren Mosterdhof (Nico)
  • Terugkoppeling over rondgang
  • Algemeen: Bewonersparticipatie in groen onderhoud (uitvoering/beloning)
 8. Lopende wijkraadzaken/informatief
  • Blauwe Zone Centrum van kracht: evaluatiebij overlast(bewoners MSW)
  • 1511: Wijkraad uitgenodigd voor complex Paepestraat/de Waaij vanaf 17.00
  • 1711: Informatieve gesprekken met VVD fracties vanaf 19.30 (Wie gaat mee)
  • Verantwoordelijkheid/aanpak onderdoorgangen /galerijen Mosterdhof: volgt
  • Contact met Vivare over wijkontwikkeling
  • MER Via 15: extra onderzoek
 9. Rondvraag
 10. Sluiting