Concept agenda vergadering wijkraad 12 maart 2012
Onderwerpen voor de agenda
 1. Opening door de voorzitter
 2. Welkom heten wethouder en wijkraadcoördinator
 3. Vaststellen agenda
 4. Onderwerpen van de gebiedsagent
  1. Mededelingen Wiro Pillen
   1. SvZ verkeersaangelegenheden
   2. Uitkomsten veiligheidscan
   3. SvZ Wijkproject
  2. Vragen aan de regiopolitie
 5. Gesprek met de Wethouder
  1. Mededelingen wethouder
  2. Zaken betreffende Mosterdhof (Groen en Parkeren)
  3. Zaken betreffende Struikendoorn (Blauwe Zone)
  4. Zaken betreffende de Waay/ de Weem (Speelgelegenheid, gevaarlijke watergangen en parkeren Rijndijk)
 6. Onderwerpen van de wijkraadcoördinator
  1. Mededelingen
  2. Opgave deelnemers voor voorjaarsoverleg
  3. Materiaal voor opschoondag
  4. Vragen aan de wijkraadcoördinator
 7. Nabespreking schoonmaakdag van zaterdag 10 maart
  1. Evaluatie activiteiten met de scholen
  2. Samenwerking met de andere wijkraden
  3. Bespreking draaiboek en publiciteit
  4. Afspraken voor 2013
 8. Vergadering met Openbare Werken Westervoort
  1. Commentaar op conceptverslag van OW nog niet ontvangen
 9. Communicatie wijkraad (Johan)
  1. Ontwikkelingen tav Website (verslag op website)
  2. Ontbrekende en te wijzigen onderwerpen voor de website
 10. Stand van zaken de Waay
  1. Overleg met Maatman over speelgelegenheid
  2. Overige zaken van wijkraadsleden
 11. Stand van zaken Groen en Parkeren Mosterdhof (Nico)
  1. Begrotingsuitputting in 2011 voor P-plaatsen
  2. Realisatie groen voor april 2012
  3. Bewonersparticipatie in groen onderhoud (uitvoering/beloning: volgt)
  4. Overige zaken wijkraadsleden
 12. Lopende wijkraadzaken/informatief
  1. Verantwoordelijkheid/aanpak onderdoorgangen /galerijen Mosterdhof: volgt
  2. Behandeling RvS op 21 februari van BP Arnhem-Noord (na 6 weken besluit)
  3. Onderwerpen voor “in the Pic” en “de drol van de Week”
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
 15. Volgende vergadering op 16 april