Concept agenda vergadering wijkraad 16 april 2012
Onderwerpen voor de agenda
 1. Opening door de voorzitter
 2. Welkom heten Judith Keuper (Vivare)
 3. Vaststellen agenda
 4. Onderwerpen van de gebiedsagent
  1. Mededelingen Wiro Pillen
   1. SvZ verkeersaangelegenheden
   2. Uitkomsten veiligheidscan
   3. SvZ Wijkproject (bespreken voorstel MSW)
  2. Vragen aan de regiopolitie
 5. Onderwerpen van Vivare
  1. Wijkontwikkeling
  2. Samenwerking en subsidie
  3. Vragen aan Vivare
 6. Onderwerpen van de gemeente en wijkraadcoördinator
  1. Evaluatie wijkgericht werken door gemeenteraad conform vastgesteld
  2. Verslag voorjaarsbijeenkomst (toelichting Thea)
   1. Evt besluit wijkraad t.a.v. AEDs
  3. Bijeenkomst gemeente over bomenbeleid: as woensdag: deelname?
  4. Bijeenkomst Fietsplan Westervoort
   1. Deelname op 24/4 van 19.30-21.30:
   2. Bekende zaken door MSW in te brengen
  5. Training ROC verviel door gebrek aan belangstelling
  6. Aandacht voor 100 jaar Vrouwendag (programma is bekend)
  7. Vragen voor de wijkraadcoördinator
 7. Communicatie wijkraad (Johan)
  1. Ontwikkelingen tav Website (verslag op website)
  2. Ontbrekende en te wijzigen onderwerpen voor de website
 8. Stand van zaken de Waaij
  1. Overleg met Maatman over speelgelegenheid (Ricardo)
   1. Budget wijkraad € 600
   2. Overige zaken van wijkraadsleden
 9. Stand van zaken Groen en Parkeren Mosterdhof (Nico)
  1. Begrotingsuitputting in 2011 voor P-plaatsen — accenten wijkraad
  2. Realisatie groen voor april 2012: stand van zaken
  3. Bewonersparticipatie in groen onderhoud (uitvoering/beloning: volgt)
  4. Overige zaken wijkraadsleden
 10. Lopende wijkraadzaken/informatief
  1. Zienswijze wijkraad n.a.v startnotitie NUON en mer (bijgevoegd)
  2. Verantwoordelijkheid/aanpak onderdoorgangen /galerijen Mosterdhof: volgt
  3. Behandeling RvS op 21 februari van BP Arnhem-Noord (besluit uitgesteld)
  4. Onderwerpen voor “in the Pic” en “de drol van de Week”
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
 13. Volgende vergadering op 14 mei