Concept agenda vergadering wijkraad 14 mei 2012
Onderwerpen voor de agenda
 1. Opening door de voorzitter
 2. Welkom heten Judith Keuper (Vivare)
 3. Vaststellen agenda
 4. Onderwerpen van de gebiedsagent
  1. Mededelingen Wiro Pillen
   1. SvZ verkeersaangelegenheden
   2. Uitkomsten veiligheidscan
   3. SvZ Wijkproject (uitvoering voorstel MSW)
  2. Vragen aan de regiopolitie
 5. Onderwerpen van Vivare
  1. Wijkontwikkeling
  2. Samenwerking en subsidie
  3. Vragen aan Vivare
 6. Onderwerpen van de gemeente en wijkraadcoördinator
  1. Brief aan Afdelingsmanager OW in aangepaste vorm
  2. Berichten aan wijkraadcoördinator betreffende
   1. informatieverplichting Gemeente
   2. schuldhulpverlening op website
   3. Actielijst en jaaroverzicht OW
   4. Parkeerverbod Mosterdhof
   5. Actie voor speelplaats de Waaij
   6. Voorwaarden en uitgangspunt midzomerrun
   7. Meevaller Westervoort oa voor speeltuin Mosterdhof
  3. Bijeenkomst Fietsplan Westervoort (Bekende zaken door MSW ingebracht)
  4. Vragen voor de wijkraadcoördinator
 7. Communicatie wijkraad (Johan)
  1. Ontwikkelingen tav Website (verslag op website)
  2. Ontbrekende en te wijzigen onderwerpen voor de website
   1. Zie vragen aan wijkraadcoördinator
 8. Stand van zaken de Waaij
  1. Uitkomst overleg met Maatman over speelgelegenheid (Ricardo)
  2. Overige zaken van wijkraadsleden
 9. Stand van zaken Groen en Parkeren Mosterdhof
  1. Begrotingsuitputting in 2011 voor P-plaatsen en accenten wijkraad
  2. Realisatie groen: mededeling op website
  3. Aanpak na gesprek met Afd OW
  4. Bewonersparticipatie in groen onderhoud (uitvoering/beloning: volgt)
  5. Overige zaken wijkraadsleden
 10. Lopende wijkraadzaken/informatief
  1. Verantwoordelijkheid/aanpak onderdoorgangen /galerijen Mosterdhof: volgt
  2. Behandeling RvS op 21 februari van BP Arnhem-Noord (besluit uitgesteld)
  3. Onderwerpen voor “in the Pic” en “de drol van de Week”
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
 13. Volgende vergadering op 18 juni (planning wijkinloop plus)