Schoonmaakactie op 28 en 29 maart

 

Zie hiervoor de huis aan huis verspreide wijkkrant van de wijkraad MSW in de wijken.

 

De actiedag op zaterdag start met de inloop vanaf 10:15 bij Zalencentrum Wieleman.
Tot zaterdag.