Zie voor de agenda de wijkkrant najaar 2015 op het Beginblad

Overigens....

De Westervoort Post bericht in deze week dat op 26 oktober de Burendag wordt gehouden.

U ziet dat de pers niet altijd de waarheid verkondigt!


Kijk dus in de Wijkkrant Najaar 2015


Dan is het duidelijk dat de inloopdag op 26 september 2015 bij Wieleman is.
Graag zien wij U op deze dag. U bent van harte welkom.