U ziet hier het archief van 2011

Nieuws en wetenswaardigheden van De Weem

Vergaderschema Wijkraad MSW 2011 met de Gemeente

Met de gemeente werden de wensen naar aanleiding van de enquete met de bewoners besproken. De wadi's worden ingericht met grind en struiken, omzoomd met enige grote zwerfkeien en er worden diverse bolbomen geplant. De wadi's worden omheind met een laag hekje afgewisseld door een ingegraven zwerfkei. Om het geheel te verfraaien worden op enkele plaatsen naast de parkeervakken bomen geplant. Er wordt hard gewerkt aan het voltooien van De Waaij zodat het een aangename leefomgeving voor de bewoners zal worden.

Februari

18 - Gesprek Gemeentehuis Openbare werken t.z. planning 2011

21 - Gesprek Gemeentehuis Openbare werken t.z. Bespreking groenplan De Waaij

Maart

7 - Werkzaamheden in De Waaij gaan van start.

Na een aanvankelijke stagnatie in de ontwikkeling en uitvoering van het groenplan is nu weer enige voortgang te melden. De wijkraad heeft op basis van het in december 2010 aangeboden concept bij de wijkbewoners een snelle rondgang c.q. vragenronde gehouden om de meningen te peilen. De wijkraad hoopte daarmee te voorkomen dat weer vertraging zou ontstaan en tevens zo veel mogelijk punten uit de eerder gehouden enquête te realiseren. Deze gegevens zijn te samen met de individueel ingestuurde reacties met de gemeente besproken. De uitwerking is op de bijgevoegde schets te zien maar is ook aanwezig op onze website http://www.westervoortwijkraadmsw.nl . Bij rondgang in januari bleek dat het merendeel van de bewoners een mogelijke speellocatie naast het wooncomplex van Vivare niet zag zitten. De gemeente benadrukt echter dat speelmogelijkheden /toestellen in de zogeheten “driehoek” en/of de Wadi niet aan de orde kunnen en zullen zijn. Binnen de wijk moet op een later tijdstip naar een andere oplossing worden gezocht. De zwerfkeien zullen na plaatsing slechts tussen de 50–60 cm hoog boven het maaiveld uitsteken. Naast de zwerfkeien wordt een laag hek –omheining– geplaatst zodat het binnenterrein / Wadi niet kan worden gebruikt voor parkeren. Het gebied van de Wadi wordt met een beperkte beplanting zodanig ingericht dat een aangenaam zicht op het middenterrein van de wijk de Waaij ontstaat. Daarbij wordt diverse bloemen, planten en struiken aangeplant. Op onze internetsite http://www.westervoortwijkraadmsw.nl komen afbeeldingen van deze beplanting met hun namen. Het totale aanbod aan parkeerplaatsen is nogmaals bezien. Daarbij blijkt het plan de Waaij zowel te voldoen aan de actuele parkeernormen als aan het bestemmingsplan. In deze situatie is wel uit uitgangspunt dat percelen waarop een garage / oprit is geprojecteerd deze oprit door de bewoner wordt gebruikt, anders kan inderdaad een schijnbaar tekort aan parkeerplaatsen ontstaan. Tot slot moet het plaatsen van afzettingen bij diverse toegangen tot de watergangen een veiliger situatie creëren.

 

groenplandewaaij.png

 

Het Groenplan voor de Waaij

 

alchemilla_mollis.png

 

fraxinus_ornus_meczek.png

 

geranium_tiny_monster.png

 

nepeta_racemosa_grog.png

 

pachysandra_terminalis.png

 

pennisetum_little_bunny.png

 

De diverse planten en struiken voor de Waaij