Nieuws en Activiteiten

Archief 2011 De Weem

Archief 2012 De Weem

Archief 2013 De Weem

Actueel: 2014

Melding voor de Kolk/De Waaij. 12 februari 2014

Tijdelijke grondopslag op Parkeerplaats bij Kolk de Waaij.
I.v.m. groenwerkzaamheden in de wijk Vredenburg moet tijdelijke grond worden opgeslagen.
Hiervoor is de locatie parkeerplaats bij de Kolk de Waaij gekozen.
Na afloop van de werkzaamheden wordt de grond zo spoedig mogelijk weer verplaatst .

Schouwen van de watergangen De Waaij op 3 september 2014


Het Waterschap en de Gemeente hebben een afspraak gemaakt om op 3 september 2014 samen met de Wijkraad te onderzoeken of er nog problemen/vragen/wensen zijn rond de watergangen.

Uitstel afspraak op 3 september 2014


Door omstandigheden kan de afspraak op 3 september niet doorgaan.
De Wijkraad heeft een aantal aanbevelingen en wensen. Zoals:
  1. Bij het onderhoud de korte stukken op het talud ook te maaien.
  2. Na afloop van het onderhoud/grasmaaien en schoonmaken van de watergangen het afval af te voeren en de straat te vegen.
  3. Het onderhoud zodanig uit te voeren dat de grasmat niet vernield wordt en ook daar het gemaaide gras af te voeren.
  4. Het onderhoud/maaiplan van tevoren te publiceren zodat de omliggende bewoners rekening kunnen houden met het machinelawaai, de binnenwaaiende grassnippers en uitlaatgassen van de machine. (ramen en deuren sluiten)
Een netter aanzien heeft duidelijk een positief effect op de woonomgeving.
Wanneer een nieuwe datum bekend is zal deze hier gepubliceerd worden.
Omdat de bijeenkomst ter plaatste is vervallen is de kwestie van een grashoop die al drie weken naast de watergang ligt, nu als melding en verzoek tot opruimen aan de Gemeente doorgegeven.

 

img_20140903_115545.jpg

Na het schoonmaken van watergang is de rommel niet opgeruimd.

 

img_20140903_115747.jpg

Na het maaien is het trottoir niet geveegd.

 

img_20140903_115837.jpg

De taluds zijn matig en de kopse kanten zijn niet bijgewerkt.
Hebt u nog iets te melden? Laat het de Wijkraad dan weten.
TIP: Kijkt u ook eens in de rubriek DOCUMENTEN.
In de rubriek documenten vindt u informatie over de bomenkap aan het spoor en over geluidsmeting en ook in het belang voor de wijk De Weem.