Deze bladzijde is bedoeld voor overige wetenswaardigheden

Omdat dit een web-site is en er wellicht enigszins technische vragen leven, komen hier web-gerelateerde onderwerpen aan de orde.
Hebt u nog een bijdrage, laat het ons dan weten.Hoe vaak is deze website bezocht? De 'provider' van deze website heeft een bladzijde met gegevens over het aantal bezoekers.
Er wordt niet weergegeven of het wijkraadsleden zijn of bezoekers uit de wijken. Wel algemene totalen. Sinds de verbinding begin 2017 beveiligd is, het is nu bereikbaar met het voorvoegsel https, is het aantal bezoekers aanzienlijk afgenomen.
De bezoekers waren voor het grootste deel zoekrobots, ook crawlers genoemd die het web in kaart brengen. De belangrijkste is Google.  Google levert ook de meeste diensten terug aan het publiek met de zoekresultaten. Met filters in onze website is het aantal ongewenste bezoekers sterk teruggebracht.
Ongewenste bezoekers zijn ondermeer potentiële inbrekers die met trucage proberen gegevens te bemachtigen.  Deze website is daartegen beschermd. In de logboeken, alleen in te zien na ingelogd te zijn, is te zien dat deze pogingen met een foucode worden afgestraft.
Het aantal gewenste bezoekers is helaas veel te laag!
De statistieken van de bezoekers zijn te vinden op dit overzicht.Er is nu eenmaal een deel van de bevolking dat het andere deel wil bedriegen of bestelen.
Leest u eens voor de aardigheid: deze wikipedia bladzijde.
Zo kennen wij sinds enige tijd het begrip PHISHING. Verderop vindt u een voorbeeld van e-mail zoals de wijkraad wel eens ontvangt. In een dergelijk bericht is het doel om u te laten clicken op een internetadres en dan nog bij voorkeur op een .doc bestand van Microsoft Word®.
Denk nog maar eens aan het Dorifel virus ( http://webwereld.nl/security/57695-dorifel-kost-gemeenten-tienduizenden-euro-s ) en er zijn er meer.
Kijk naar een ongevaarlijke afbeelding op deze bladzijde hier. De waarschuwing ***SPAM*** is er door het mailprogramma, dat het kennelijk al begrepen had, automatisch erin gezet.

Informatie van en over de landelijke overheid aangaande electronische informatieverwerking.


Wat enige jaren geleden EDP heette (Electronic Data Processing) wordt nu aangeduid met ICT (Informatie en Communicatie Technologie) vanwege de verwevenheid met communicatieapparatuur.

De wijkraad wil op deze pagina behulpzaam zijn door informatie van onze overheid vindbaar  te maken. "Iedere burger wordt geacht de wet te kennen" is nu eenvoudig mogelijk door www.overheid.nl aan te klikken. Op deze plek is er een zoekfunctie.
Een van de laatste ontwikkelingen is de op 8 oktober 2014 aangenomen "gewijzigde cookiewet".

De website van de WijkraadMSW maakt geen gebruik van 'cookies' zoals bedoeld in de wetgeving.
Een bladeraar oftewel 'browser' maakt vele bestanden aan om goed te kunnen functioneren.  Daarin gedraagt het zich niet anders dan andere programma's of toepassingen die tijdelijk gegevens moeten vastleggen.  Cookies onderscheiden zich doordat deze opvraagbaar zijn door een site die door u bezocht wordt.  Indien er geen cookies zouden zijn dan zou de site, indien deze dat zou wensen, zelf op de eigen web-server moeten opslaan.  Een voorwaarde is dan wel een gekoppeld IP-adres. Een cookie kan ook de veiligheid en integriteit verhogen. Het is de vraag of de wet zinvol is; het is een politieke beslissing geweest.
Overigens kunt u zelf het opslaan van cookies blokkeren. Dat kan gevolgen hebben omdat de u bedienende website u niet herkent. U kunt de cookies ook (na enige tijd) verwijderen.
Wat cookies zijn in het Internet kunt u o.a. lezen in Wikipedia uitleg: Cookies
Er wordt op onze website ook niet aan tracking gedaan. De enkele noodzakelijke administratieve gevens zijn voor de buitenwereld niet bereikbaar. Er wordt gehandeld naar de richtlijnen de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden.
Hier onze regels van de website van de Wijkraad op een rij:

De gegevens zijn alleen door de aangemelde medeleden in te zien behalve het wachtwoord en de geboortedatum.
Een ingelogd lid kan alleen de eigen gegevens wijzigen, behalve zijn of haar gebruikersnaam.
De bij de administratie bekende gegevens worden nooit aan derden vertrekt.
Wat betreft gepubliceerde foto's en reporages ziet de Wijkraad dit als publiekelijk bekend maken van informatie, meningen en idee├źn en ligt in beginsel de vrije nieuwsgaring hieraan ten grondslag. Bij dat belang wordt altijd de persoonlijke beslotenheid, de privacy, van de gefotografeerden in acht genomen. Als het gaat om openbare ruimte kan zelfs gesproken worden van gerechtvaardigd belang. De AVG wordt in genoemde gevallen niet overtreden.Wees bedacht op onveilige programmatuur:

Door koppelverkoop van de hardware, uw PC, met een daarop voorgeïnstalleerd bedrijfssysteem zit u wellicht opgescheept met een onveilige thuiscomputer waarop virussen kunnen voorkomen. Maar ook als u een Open Source systeem gebruikt zijn er de gevaren van bedrog en oplichterij door misleidende e-mails.
De Rijksoverheid heeft daarom, vanwege de voornoemde misleidende post en malware, een  "waarschuwingsdienst van de Rijksoverheid voor computergebruikers" ingesteld. Dit is als resultaat van een task force (werkgroep) om gedurende twee jaar deze dienst te bieden en te evalueren. Deze proeftijd is verstreken en een opvolger is nu: Nationaal Cyber Security Centrum.
Aldaar wordt weer verwezen naar Veilig Internetten.  Op deze site staat o.m. te lezen:
"Veiliginternetten.nl is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Veiligheid en Justitie / Nationaal Cybersecurity Centrum, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en het bedrijfsleven."
De Rijksoverheid gebruikt overigens al geruime tijd Open Source en veilige mainframes, of waar oorspronkelijk het mainframe vandaan kwam en omdat de systeemkasten meestal blauw waren werd het ook Big Blue genoemd, vindt u informatie op deze plaats. Reeds enige tijd zijn de systeemkasten meestal zwart en spreekt men van big iron. Dergelijke systemen worden een sysplex genoemd en zijn in een zaal met glasfiberkabels met elkaar verbonden. Op dergelijke systemen is het bedrijfssysteem zOS in gebruik maar kunnen daarnaast ook vele Linux systemen tegelijk actief zijn.
Een op Open Source gebaseerd computersysteem heeft b.v. een Linux- Apple- of een Android-besturingsysteem.


Inloggen bij de Wijkraad MSW ziet er anders uit na 2 april 2016

Ter verhoging van de beschutting en veiligheid (security en safety) van uw gegevens is besloten het bladerprogramma dat u gebruikt (de browser) niet meer het wachtwoord van u te laten beheren. Dit heeft als  gevolg dat de browser niet meer grote stippen of bullets (•••••) invult en dat uw wachtwoord versleuteld (encrypted) is. Deze versleuteling  was reeds in gebruik, maar is nu niet meer zichtbaar voor de browser. De stippen zijn schijnveiligheid en alleen maar bedoeld om het "over de schouder meekijken" door anderen te voorkomen.
Enigszins ter voorkoming van dit meekijken is nu het wachtwoord vaag afgebeeld. Een totale beveiliging met een veiligheidscertificaat, de https:// site, is gezien het geringe aantal bezoekers  en de reeds aanwezige beveiliging in verhouding een te grote kostenpost.
Na 28 februari 2017 is er een wijziging aangebracht om het inloggen met een onjuiste combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord het opnieuw laten invoeren voor korte tijd te vertragen. Hierdoor wordt voorkomen dat bij snel repeterend inloggen met valse gegevens de webserveerder overbelast wordt.  Immers, niet alleen in een dorp of stad maar ook op Het Internet lopen vandalen rond.


Voor vragen of opmerkingen over deze website van de wijkraad MSW kunt u hier een e-mail versturen.


Laatste wijziging: 15 april 2017

 

w3cvalid