Nieuwbouw Forum

Aantekeningen en bezwaren bij het nieuwe Forumgebouw

(aangeboden als “voorloper” formele zienswijze wijkraad MSW)

Op 13 april 2011 heeft de wijkraad bij de presentatie de volgende (aanzet tot) zienswijze naar voren gebracht:

De bewoners uit de omliggende straten (circa 60 uit Kerkstraat, Dorpsplein en Schoolstraat) hebben de volgende bezwaren geformuleerd en schriftelijk aan de gemeente aangeboden.