Jaarprogramma Openbare werken 2011

Het programma Openbare werken voor 2011 en tevens een vooruitzicht voor de volgende jaren ziet u in de onderstaande tabel.


In de bovenste helft ziet u de betrokken wijken.
De onderste helft toont de betekenis van de kleuren.

 

Het tijdplan is als volgt:

Riolering en water

Toelichting

Planning Voorbereiding

Planning Uitvoering

Klapstraat Noord Afkoppelen en vervangen hoofdriool jan – apr 2011 apr – okt 2011
Afkoppeling Paepestraat Regenwaterafvoer riool de twee Roeden– Paepestraat Gereed jan – apr 2011
Persleiding gemaal Mosterdhof Onderzoek tracé en vervangingsstrategie Persleiding MSW jan – mrt 2011 jan – mei 2011
Vervanging gemaal Mosterdhof Gehele renovatie cq vervanging gemaal MSW jan – mrt 2011 mrt – sep 2011
Verbreding watergangen bij de Twee Roeden en aanpassing voetpad/fietspad aan de Twee Roeden Subsidieaanvragen, afweging, bestek, aanbesteding en uitvoering jan – aug 2011 aug – voorjaar 2012
Waterplan Ontwikkeling stedelijk water , omgang hemelwater en grondwater jan – mrt 2011 2012 –2016

Wegen

     
Groot onderhoud 2011 elementverhardingen De Weem, Dorpstraat, Rijndijk Klapstraat Kerkstraat Jan –apr 2011 sep –okt 2011
Groot onderhoud in 2013 elementverhardingen De Weem, Dorpstraat, Rijndijk, Paepestraat en Mosterdhof Jan –apr 2013 Sep –okt 2013
Groot onderhoud in 2014 asfaltverhardingen Brugweg Jan – apr 2014 Sep – okt 2014
Uitvoeren straatvegen 6x jaarlijks op hoofdwegen Ontwikkelen bestek en aanbesteding straatvegen 2012 – 2014 Mrt – mei 2011 Nov 2011
Gladheidbestrijdingsplan Evaluatie – bestek en aanbesteding 2011 – 2012 Apr – jun 2011 Okt –2011 – mrt 2012
Middelste rij stenen in goot ligt lager Straten rond Kloosterdreef Melding wijkraad  

Verkeer en vervoer

     
Kruispunt Gemeentehuis Ontwerp, besluitvorming en uitvoering Jan –jul 2011 1 jul i2011
Parkeermanagement Centrum Voorbereiding, besluitvorming en uitvoering April 2011 Nov 2011– mrt 2012
Fietssnelweg Liemers Ontwerp, vergunningen, RO – procedures, onderzoek en inspraak Jan 2011 – 2012 2012 – 2014
Onderhoud Westervoortse Brug Coördinatie namens gemeente Toegankelijkheid wijken Jan – jul 2011
IJsseldijk verkeersluw Vrijmaken van (sluip) zwaar vrachtverkeer
Politiek commitment
Na initiatief wijkraad MSW Na ruimte voor rivier gereed (?)
Kruispunt Kerkstraat met Maria van Nassaustraat Onoverzichtelijk voor (kleine) voetgangers tov verkeer door kerkstraat (gevaarlijk) Initiatief van wijkraad MSW Onderzoek gemeente

Openbare verlichting

     
Beheerplan openbare verlichting Voorbereiding , besluitvorming en uitvoering Jan 2011 Afzonderlijke activiteiten
Nummering –registratie en inspectie masten Alle masten nummeren t.b.v. gewijzigde vorm van onderhoud Mrt –apr 2011 Jun –aug 2011
LED–proef Westervoort Proef met led– verlichting t.b.v. ervaringen/ verkrijgen reacties oktober 2010 Mrt – apr 2011

Openbaar Groen en bomen

     
Groenstructuur – beheerplan Voorbereiding, besluitvorming en uitvoering uiterlijk april 2011 Apr 2011 n.v.t.
Bomenbeleidsplan Opstellen rapport over de kwaliteit en vitaliteit bomen Jul 2011 n.v.t.
Regulier Onderhoud Groen Onderhoud op basis van beeldbestek Jan –feb 2011 Mrt –okt 2011
Onderhoud gazons Maaien gazons n.v.t. Apr –okt 2011
Onderhoud bomen VTA–inspectie (= vitaliteit) Jan –feb 2011 Feb –apr 2011
Kolk de Waaij Herinr groen en zonneweide rondom plas, aanbrengen nieuwe beplanting en bomen, aanlag volleybalveld + uitlaatpl. Jan 2011 Feb –apr 2011
Wijk de Waaij Aanleg groen en bomen in wijk speelterrein in overleg wijkraad    
Renovatie Mosterdhof Aanleg extra parkeerplaatsen Deels vervangen ‘oud’ groen en snoeien bestaand groen Jan 2011 Voorjaar 2011

Speeltoestellen

     
Regulier onderhoud Jaarlijkse veiligheidsinspectie van alle toestellen, in samenspraak met de wijkraad het opknappen van toestellen 2011 2011

Overig – RO

     
Afvalbakkenplan Vervanging van oude bakken en vervanging bakken op Dorpsplein Jan –apr 2011 Mrt–jun 2011
Stationsomgeving Realisatie nieuw treinstation Jan – mei 2011 Jul 2012 – apr 2012
Kermis Nieuwe aanbesteding en nieuwe inrichting Info aan wijkraad Okt 2011