Defibrillatoren (AED) in de buurt

Naar aanleiding van een vraag uit de wijk Emmerik–Vredenburg heeft de wijkraad een onderzoek naar de situatie ten aanzien van reanimatie in Westervoort uitgevoerd. Iedereen die een hartstilstand krijgt is gebaat bij snelle hulp. Hoe eerder er gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt hoe beter. Directe hulp binnen zes minuten geeft een overlevingskans van 70%.
De aanrijtijd van de ambulance in Westervoort is 10 minuten. Dat is in vele gevallen van een hartstilstand te laat !!!

Voor tijdige reanimatie moet aan drie belangrijke voorwaarden voldaan worden:

Het Netwerk van hulpverleners

Gesproken met vertegenwoordigers van de EHBO vereniging in Westervoort. De EHBO vereniging geeft in samenwerking met de hartstichting opleidingen voor reanimatie en bediening van de defibrillator. De vereniging heeft een aantal gecertificeerde eerste hulpverleners die aan gemeld zijn bij AED alert (zie: een effectief alarmsysteem). Er zijn in Westervoort niet voldoende AED toestellen en ze zijn geen van alle 24 uur bereikbaar. De gemeente heeft te kennen gegeven geen geld te hebben voor het opzetten van een goed systeem van bereikbare AED toestellen. De EHBO vereniging beschikt ook niet over de nodige fondsen. De EHBO vereniging wil graag meer mensen opleiden. Beschikbaarheid van vrijwilligers is een probleem. Zeker zolang er niet voldoende toestellen in Westervoort zijn is het moeilijk mensen te motiveren. De hr. Wolf is graag bereid om de wijkraad nader te informeren.

AED toestellen in Westervoort

Gesproken met een wethouder in Westervoort en de EHBO vereniging.

Er zijn diverse AED toestellen in Westervoort. Ze zijn geen van alle bereikbaar na sluitingstijd van de betreffende instantie. De toestellen bevinden zich bij/in:

Dus slechts een stuk of 7. Dat is lang niet genoeg. Voor een goede verspreiding zijn zeker 15–20 toestellen nodig. AED toestellen kunnen in special beveiligde kasten op openbaar bereikbare plekken geplaatst worden. De kosten van een dergelijke omkasting is circa €1500 per stuk. De kosten voor een AED toestel zijn €2000–€3000 per stuk.
De gemeente neemt niet het voortouw in de ontwikkeling van AED in Westervoort en heeft er momenteel ook niet de financiéle middelen voor.

De gemeente staat wel positief tegen over een initiatief uit de burgerij (Wijkraden) en is bereid om mee te denken. Mogelijk zijn is er wel fondsen te werven bij de Stichting Goede Doelen, De stichting Eigenheim,de Dullaert stichting, de Rotary, de Rabobank en bedrijven.

Een effectief meldsysteem

Gesproken met AED Alert en de EHBO en Vivon Nederland Bv.

Ook in Westervoort bestaat het alarmsysteem AED Alert ter ondersteuning van de reguliere hulpverlening. Het alarmsysteem werkt als volgt. In levensbedreigende situaties direct 112 bellen. De meldkamer Gelderland Midden alarmeert gelijktijdig de reguliere hupverlening en de lekenhulp verlening AED Alert. Er gaan dan direct SMS–berichten naar hulpverleners in de omgeving. Er gaan sms berichten naar hulpverleners die reanimatie kunnen doen en hulpverleners die een AED apparaat kunnen ophalen en toepassen. Op deze wijze wordt onnodig tijdverlies vermeden.

Er zijn in Westervoort 29 hulpverleners die aan AED alert deelnemen. Dat is meer dan gedacht, maar nog lang niet genoeg. Een goed streefgetal is 100 tot 150 deelnemers.

Wat kunnen wij als Wijkraden doen?

Het is duidelijk dat hulpverleningssysteem bij hartstilstand in Westervoort verre van ideaal is.
Hulpverlening binnen 6 minuten of liever eerder wordt door de reguliere hulpverlening met een aanloop tijd van 10 minuten niet gerealiseerd. Het vrijwilligerssysteem AED Alert heeft te weinig vrijwilligers en zeker te weinig toegankelijke AED apparaten. Daar moet dus wat aan gedaan worden.

Aan het volgende plan van aanpak kan gedacht worden:

  1. Informeren van de overige wijkraden om gezamenlijk actie te ondernemen.
  2. Oprichten van een actiegroep (niet alleen wijkraadleden) om te komen tot een stichting en de ontwikkeling van een projectplan. (In overleg met Vivon ,de Hartstichting en de EHBO).
  3. Oproepen van vrijwilligers die al gediplomeerd zijn om zich aan te melden bij AED.
  4. Benaderen van AED apparaatbezitters om de apparaten 24 uur bereikbaar te maken.
  5. Publikatie via de wijkraden in samenwerking met de EHBO vereniging voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. De EHBO kan en wil graag voor de opleidingen zorgen.
  6. Het gemeentebestuur en de raad confronteren met uitgewerkte plannen om gemeentelijke ondersteuning te verkrijgen.
  7. Fondsenwerving voor een groter aantal AED toestellen en opleidingen.