Voorlichting Onderhoud Westervoortse brug en Kruispunt Dorpstraat–Brugweg

Op 18 februari 2011 vond bij Wieleman de voorlichtingsavond plaats over het groot onderhoud aan de Westervoortse brug. Deze voorlichtingsavond werd druk bezocht. Na deze voorlichting bleven bij wijkbewoners nog vragen over.

Gebruik OV-chipkaart: Een veelgehoorde vraag ging over de financiéle consequenties bij gebruik van het alternatieve busvervoer. In de periode dat het onderhoud wordt uitgevoerd, is mogelijk het gebruik van de OV-chipkaart al verplicht. Bovendien maken vele bewoners al gebruik van deze kaart. Dit betekent wel dat deze reiziger niet meer per zone maar per afgelegde afstand moet betalen.
De pendeldienst binnen Westervoort en de verlegde routes van de diverse buslijnen (als lijn 60 t/m 63 via A-12 en Velperbroek) leiden aanmerkelijk grotere afstanden. Dit heeft voor de Westervoorters hogere tarieven tot gevolg. In concreto wordt zonder aanvullende regelingen op tariefgebied de afgelegde afstand 2 maal zo lang en dat betekent zo’n 0.70 €cent per rit

Een tweede aanvullende vraag van wijkbewoners ging over de onduidelijkheid ten aanzien van de gepresenteerde omleidingroutes. Het is nog niet geheel duidelijk hoe deze gaan lopen omdat tegelijkertijd ook het kruispunt Brugweg–Dorpstraat—Zuidelijke Parallelweg wordt gereconstrueerd. Dit laatste leidt nog tot onderstaande aanvullende vragen.

Kruispunt brugweg:
Bij de meest recente uitwerking van deze reconstructie leidde tot diverse vragen. Er was op de eerder genoemde avond (te) weinig ruimte en gelegenheid om de gekozen uitwerking te bediscussiëren. Om een aantal van de vragen samen te vatten het volgende: