Verslag van de jaarlijkse schoonmaakactie 2011

Afgelopen zaterdag 12 maart verzamelden zich weer voldoende enthousiaste wijkbewoners voor de jaarlijkse schoonmaakactie met het motto:

“ Westervoort schoon, dat doen wij gewoon! ”

Na de koffie en cake bij Wieleman en een, inmiddels traditionele, groepsfoto gingen deze vrijwilligers met de wijkraad groepsgewijs de wijken Mosterdhof, Struikendoorn, de Weem en de Waaij in. Dit jaar namen ongeveer 25 volwassenen en 15 kinderen deel. Met groot enthousiasme gingen jong en oud aan de slag. Daarbij kreeg in eerste instantie de openbare ruimte in de woongebieden een schoonmaakbeurt.

Bovendien keken de deelnemers verder dan alleen de eigen wijk. Ook werden de kolk de Waaij en de aan de wijken grenzende delen van Rijndijk, IJsseldijk en de Brugweg vrij gemaakt van zwerfafval.

De uiteindelijke opbrengst was een twintigtal zware zakken met vuil. Daarbij zijn niet eens de pakken met foldermateriaal gerekend die een groep vond tussen de struiken in de Mosterdhof!

Over een aantal zaken waren de deelnemers wel teleurgesteld:

Ondanks deze evaluatiepunten keken de deelnemers na circa twee uur tevreden terug op hun inspanningen. Zij hoopten daarbij dat goed voorbeeld goed doet volgen: was het niet het afgelopen jaar dan hopelijk volgend jaar. Het doel “Westervoort schoon” was in deze wijken weer bereikt.

Naschrift van de wijkraad:

In het Fotoalbum kunt u de foto's die op deze dag genomen zijn bekijken.