U ziet hier het archief van 2011

Nieuws en wetenswaardigheden van de Mosterdhof

Informatie betreffende groenonderhoud in de Mosterdhof.

6 december 2011

Onderstaande punten zijn aanvullingen/wijzigingen op de lijst van de situatie mei 2011 Nog uit te voeren onderdelen aanpak Groen-Mosterdhof. ( situatie november 2011)
Te realiseren voor april 2012.

De vermelde (huis)nummers wil zeggen; " in de omgeving van".

316/324 percelen goed snoeien tot 1,5 meter hoogte
320 boom kappen n.av. bewonerswensen
332 heraanplant
272 perceel snoeien tot 2 meter hoogte en klimop verwijderen uit boom.
220/242 laurier planten
95 paaltjes op hoek, en groen snoeien
242/246 aanpak groen start na renovatie van gemaal
218 aanplant 25 laurier
210 knotten wilgen bij watergang
180 3-hoekperk wens bewoners; renovatie/meer kleur/ (alleen als er nog budget is)
146 planten van geraniums in boombakken
142 groen in bocht bijplanten
78/92 struiken/bomen snoeien
45/91 renovatie 3-hoekperk ( in 1e planning niet uitgevoerd) met behoud mooie bomen
4/34 voethek plaatsen en groen bijplanten
47/202 paden naar brug hondenuitlaatplaats verharden met houtsnippers
83 struiken snoeien
125 perceel snoeien op 2 meter, aanplanten hortensia's
167/125 zand bijvullen in zandbak
291 groen snoeien
109/113 perk snoeien en bijplanten
71 plaatsen voethekjes en voorzijde bijplanten, ook bij Philadelphia hoek/seniorenwoning
3 snoeien straatkant
12 december 2011

Bewoners van de Mosterdhof,

Het zal u niet ontgaan zijn dat er dit jaar (2011) werkzaamheden in uw wijk hebben plaatsgevonden.

Zo zijn er parkeerplaatsen bijgekomen en het lang verwaarloosde groen is op veel plaatsen aangepakt. Helaas niet tot ieders tevredenheid maar de meerderheid is heel content met het resultaat. In eerste instantie is de overgang van verwilderd hoog groen naar nieuwe aanplant groot maar op dit moment is veel jonge aanplant al flink gegroeid en in de loop der tijd groeit alles steeds mooier uit.

Onze buurtbewoner en wijkraadslid Chris heeft in het droge voorjaar het initiatief genomen om de jonge aanplant in leven te houden door samen met buurtbewoners deze regelmatig van water te voorzien. Bij deze nogmaals iedereen bedankt hiervoor.

Het was de wijkraad en bewoners door de gemeente toegezegd dat alle werkzaamheden in het najaar van 2011 afgerond zouden zijn. Ondanks deze toezegging is nog niet alles gerealiseerd.

In november j.l. is er door de wijkraad en de gemeente weer een rondgang gemaakt om de nog niet uitgevoerde actiepunten nogmaals in kaart te brengen en met het resterende budget nog enkele wensen te kunnen uitvoeren.

Ons is nu door de gemeente toegezegd dat in het voorjaar van 2012 alle actiepunten gerealiseerd zullen zijn, maar de wijkraad kan echter niets afdwingen bij de gemeente.

 

Maart 2011

Beste bewoners,

Groen en Parkeren in de Mosterdhof

Bij de wijkinloop op 25 september 2010 is aan alle belangstellende bewoners van de Mosterdhof het voorstel voor de uitbreiding van de parkeerplaatsen gepresenteerd. Het verwerken van alle opmerkingen heeft geleid tot een nieuw plan. Zo is bijvoorbeeld uit het oorspronkelijke voorstel de parkeermogelijkheid rond het hofje huisnr 4 t/m 34 geschrapt. In de laatste week van februari heeft nu nog een laatste controle plaatsgevonden op de plannen. Daarbij is een mogelijke herinrichting van de parkeerhavens achter het speeltuintje en de huisnrs 54 t/m 68 voorlopig afgevoerd. De plannen voor uitbreiding van de Parkeerplaatsen staan op onze internetsite http://www.westervoortwijkraadmsw.nl onder de knop Mosterdhof. In samenhang met de aanleg van Parkeerplaatsen wordt tijdens de werkzaamheden ook het aanwezige groen aangepakt. Bovendien zal successievelijk het totale groen in de wijk worden aangepakt, onderhouden of zonodig gerenoveerd. Op diverse plaatsen is het groen echt totaal verwilderd. Zo hebben sommige verwilderde struiken bijna de omvang van bomen gekregen. Ook staan er op enkele “hofjes” te veel en te grote bomen. Bij de uiteindelijke aanpak zal zeker geen totale kaalslag plaatsvinden en kunnen enkele, gezonde en waardevolle bomen blijven staan. Als de plannen voor de aanpak van het groen bekend zijn, worden deze plannen op de website gepresenteerd. Blijf de ontwikkelingen dus volgen.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er werkzaamheden gaande zijn in onze wijk. Na de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen is nu het groot onderhoud van het groen aan de beurt. Ook het driehoek-perk bij uw huizen is dringend aan groot onderhoud toe.

Op enkele plaatsen zal het bomenbestand iets uitgedund moeten worden, waarbij goed gekeken is welke mooie bomen behouden kunnen blijven. Waar mogelijk zullen nieuwe bomen geplaatst worden. Ook de lage beplanting zal worden gesnoeid en bijgeplant. Waar nodig zullen gedeeltes geheel opnieuw worden aangeplant met nieuw groen.

De start van de werkzaamheden is gepland vanaf week 11 of 12 in 2011. De Wijkraad zal u zoveel mogelijk op de hoogte houden via onze website:
 http://www.westervoortwijkraadmsw.nl/

Voor enkele plekken is door de Gemeente al een situatieschets gemaakt. De Gemeente zal de directomwonenden met een tekening informeren. Na de werkzaamheden zal de wijk er weer verzorgd, leefbaar en aantrekkelijk uitzien. De Gemeente heeft ons als Wijkraad MSW gevraagd u als wijkbewoners hierover te informeren.

 

mosterdhofparkeren311_575.png.

Dit is de parkeertekening voor de Mosterdhof

NB: De sergeantstrepen-vakindeling op het plein 46-60 / 62-68 worden niet uitgevoerd !

De gemeente heeft nog drie detailtekeningen opgestuurd. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in grote lijnen aangegeven wordt waar de bomen en de struiken zijn. In de Waaij worden dezelfde struiken geplant. Als u daar kijkt ziet u foto's van de struiken met de namen. Bij het zien van de namen is het op de tekening met de hand geschrevene eerder te herkennen.

mosterdhofdetail1_700.png

Dit is detailtekening 1. met nummers rond 68 t/m 100

mosterdhofdetail2_700.png

Dit is detailtekening 2. met nummers rond 159 t/m 173

mosterdhofdetail3_700.png

Dit is detailtekening 3. met nummers rond 306 t/m 326

plantenlijstmosterdhof_700.jpg

Dit is de gehanteerde plantenlijst.

Laatste nieuws groenonderhoud Mosterdhof

Bepaalde bomen kunnen pas later dit jaar worden gesnoeid (sapstromen).
In het najaar worden vanwege de planttijd ook nog bomen en struiken aangeplant.
Er is inmiddels gestart met de snoeiwerkzaamheden.
De rooiwerkzaamheden starten waarschijnlijk op 21 maart.
Naast het gemaal bij de dijkopgang gebeurt nu nog niets wegens komende werkzaamheden aan dit gebouw.
Op veel plaatsen wordt het groen sterk teruggesnoeid zodat het breder uit kan groeien.
Hoge beplanting wordt teruggesnoeid passend in de omgeving variërend van 0,5 meter , haaghoogte tot maximaal 2 meter.

16 maart 2011

Voortgangsronde Groen en Parkeren Mosterdhof

Op 18 mei hebben leden van de wijkraad met de gemeente een eerste ronde t.b.v. de voortgangscontrole gemaakt over de Mosterdhof. Daarbij is gekeken naar de volgende punten:

Bij het nemen van eventuele acties en het maken van afspraken zijn daarbij wel de volgende zaken in ogenschouw genomen:

T.a.v de volgende onderdelen van het groen en parkeerplan is aandacht besteed en zijn (vervolg)afspraken gemaakt:

7 juli 2011