Nieuws en Activiteiten

Archief 2011 Mosterdhof

U ziet hier het archief van 2012

Hebt u nog iets te melden, laat het de Wijkraad dan weten.

De volgende bijdrage is geplaats op 15 mei na de vergadering van de Wijkraad op 14 mei.


Beste Wijkbewoners van de Mosterdhof,

De Wijkraad heeft i.v.m. de recent uitgevoerde werkzaamheden van het groen in de Mosterdhof weer een ronde door de wijk gemaakt. Hierin is de lijst 'nog uit te voeren werkzaamheden' van 21-3-12 meegenomen.

Door de Gemeente is al toegezegd dat de voethekjes bij de nummers 220-242 4-71 nog geplaatst gaan worden. De renovatie van het gemaal is uitgesteld en om deze reden is het groen bij 244 niet gerenoveerd maar teruggesnoeid.

De onderstaande punten zijn door ons aan de Gemeente doorgegeven en wij wachten nog op een reactie en uitvoer van deze lijst.

Bij de Gemeente is door ons nogmaals navraag gedaan het budget van €80.000 te verantwoorden en inzicht te geven over exacte besteding van dit bedrag over groen & parkeren rekening houdend met het bedrag van niet uitgevoerd grootonderhoud.