Nieuws en Activiteiten

Archief 2011 Mosterdhof

Archief 2012 Mosterdhof

Archief 2013 Mosterdhof

Actueel: 2014

Informatie voor de Mosterdhof betreffende de speeltuin.


Hebt u nog iets te melden? Laat het de Wijkraad dan weten.
TIP: Kijkt u ook eens in de rubriek DOCUMENTEN.


In de rubriek documenten vindt u informatie over de bomenkap aan het spoor en over geluidsmeting en ook in het belang voor de wijk De Weem.

Kijk voor documentatie wat betreft de rioolgemaalwerkzaamheden die reeds begin 2013 in het plan staan  hier en hier.


Kijk voor een brief van de Wijkraad aan het College van B&W Westervoort met als onderwerp: Leefmilieu in de Mosterdhof in de rubriek DOCUMENTEN.