Dit is een jaaroverzicht van het nieuws van de Wijkraad MSW.

Archief


Jaar 2014

Persbericht van de Gemeente Westervoort op maandag 8 december 2014:

Wijkbewoners Westervoort kunnen samen energie besparen

Woningbezitters in Westervoort kunnen met steun van de gemeente een buurtinitiatief voor energiebesparing op touw zetten. Door als buurt of wijk samen energiebesparende maatregelen in te kopen, kan de korting per huis flink oplopen. De investeringen verdienen zich terug in de vorm van een lagere energierekening.

De gemeente Westervoort is voor het project Buurten over Energie op zoek naar bewoners die met buurtgenoten de inkoop van energiebesparende maatregelen willen oppakken. Bureau 5plus1 zet dit project in opdracht van de gemeente in gang en denkt dat de gezamenlijke inkoop groepskortingen kan opleveren tot wel 30 procent.

Gezamenlijk inkopen
Veel woningbezitters willen al langer iets aan energiebesparing gaan doen. Maar steeds komt er iets tussen. Gezamenlijk een inkoopactie beginnen kan net dat zetje zijn. Mensen beseffen het niet altijd, maar gemiddeld bestaat bijna de helft van de woonlasten uit energiekosten. De prijs van energie is in 15 jaar tijd enorm gestegen. Meer dan de prijs van andere producten en diensten.

De energierekening te lijf
Wie slim is, investeert in maatregelen die de woning energiezuiniger maken. Ook zijn er verschillende mogelijkheden om zelf energie op te wekken. Zonnepanelen zijn een bekend voorbeeld. Veel energiemaatregelen dragen ook nog eens bij aan het wooncomfort en het leefklimaat (gezondheid) en werken preventief tegen ongedierte.

Welke wijk wil energie gaan besparen?
Bewoners die een buurtinitiatief voor energiebesparing willen opzetten staan niet met lege handen. De Stadsregio Arnhem Nijmegen stimuleert deze ontwikkeling door in één wijk van Westervoort een initiatief te helpen opstarten. Dit gebeurt ook in andere gemeenten.

De keuze voor een wijk in Westervoort is nog niet gemaakt. Gezocht wordt naar een wijk van vóór 1975
met vooral koopwoningen. Op welke wijk de keuze valt hangt vooral af van de bewoners zelf: zijn er woningeigenaren die gezamenlijk willen inkopen? Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Daan Overeem van bureau 5plus1. Stuur een e-mail naar daan@5plus1.nl of bel 06 51 10 32 93. Wacht niet te lang! Het eerste buurtinitiatief maakt de meeste kans op die ondersteuning bij de inkoop van energiebesparende maatregelen.


De Westervoort Post bericht op 3 december op pagina 1 en vervolgens pagina 16:

"Bedrijf Pleij BV heeft lak aan Westervoort"

De Wijkraad MSW heeft met ergernis kennisgenomen van de plannen van Pleij BV om de windmolens die mogelijk geplaatst gaan worden op de Koningspley in Arnhem, anders te situeren. In de nieuwe situatie komen er meer turbines dichter bij Westervoort te staan. Mogelijk komen er ook vier windmolens in plaats van de drie waar eerder sprake van was.
De wijkraad is fel gekant tegen de plannen, omdat de Koningspley slechts enkele honderden meters is verwijderd van Westervoort.
Gevreesd wordt voor overlast.

Lees voor meer in de Westervoort Post.

Westervoort Post heeft een artikel gepubliceerd

De uitgave van 1 oktober 2014 besteedt aandacht aan het negeren van Westervoort aangaande de windturbines.
Zie in de rubriek FOTOALBUM bij 2014 Wijkraad Burendag.


Wijkraad MSW en vraaggesprek met lokale omroep "Kanaal 13"

De lokale TV omroep "Kanaal 13" heeft op maandag 29 september 2014 een vraaggesprek met onze voorzitter uitgezonden.
Indien u dit alsnog wilt zien, kunt u hier  de Youtube aflevering bekijken.
Binnen de eerste vijf minuten ziet en hoort u het vraaggesprek. Dit is opgenomen aan de rand van de wijk op de IJsseldijk. De filmbeelden tonen ook een viertal windturbines die echter op een andere lokatie staan.  De beelden zouden kunnen suggereren dat deze turbines reeds bij de IJsseldijk geplaatst zijn, dit is echter niet het geval.


De Gelderlander van 17 juni 2014 verwijst naar deze web-site van de Wijkraad MSW


Op de Internetpagina van (Bronvermelding) "http://www.gelderlander.nl/regio/liemers/westervoort-krijgt-geen-last-van-arnhemse-windturbines-1.4406945" De Gelderlander staat bovenaan:
Citaat:

WESTERVOORT - Als er windmolens komen op het Arnhemse bedrijventerrein Koningspleij,
hoeft Westervoort daar geen last van te hebben.

Dit verklaart directeur Maarten de Keijzer van OutSmart.

Einde citaat
Vertaalhulp voor "Outsmart":
Translation Matrix for outsmart:
Verb Related Translations Other Translations
- beat; circumvent; outfox; outmaneuver; outmanoeuvre; outwit; overreach

In het Nederlands: te slim af zijn, beetnemen.
In dezelfde connotatie: bij de neus nemen, misleiden, beduvelen, bedriegen.
Dat belooft niet veel goeds...


Geplaatst op 4 juni 2014. Uitnodiging voor Wijkschouw door de Wijkraad MSW

Een wijkschouw is een vorm van georganiseerd overleg en bekijken van een buurt door bewoners van onze wijken.
Aan u wordt gevraagd hieraan deel te nemen.

Het Wijkschouwen kent diverse manieren van opzet. In Westervoort kunnen wijkbewoners, en u bent een wijkbewoner, spreken met vertegenwoordigers van de gemeente, de politie (zoals onze wijkagent), de woningco#&246;peratie(s) en andere betrokken organisaties over allerlei problemen die in de wijk spelen.
Door u op te geven voor deze wijkschouw worden zaken zoals gevaarlijke situaties, niet of slecht onderhouden plekken, sociale samenhang, overlast ook voor u inzichtelijk.
Specifieke problemen worden geinventariseerd en de problemen met oplossingensmogelijkheden kunnen eenvoudig doorgeleid worden en aangepakt door de verantwoordlijke instanties.
Het is een formeel traject waar een afsprakenagenda uit zal voortkomen.
Graag vernemen wij van u.  U kunt een e-mail naar de Wijkraad MSW sturen. De wijkraad die er vàn u en vóór u is.Aangaande de Kermis in Westervoort in oktober 2014.

From: Frank van Os
Sent: Thursday, October 02, 2014 10:48 AM
To: mailto:wijkraadmsw@hotmail.com
Cc: Karin Hammink ; Albert Hoogenkamp
Subject: FW: Informatie met betrekking tot de kermis

Op verzoek van burgemeester Van Hout doe ik de volgende informatie toekomen:
Van zaterdag 4 tot en met dinsdag 7 oktober 2014 is de Westervoortse kermis. Deze traditionele gebeurtenis willen wij zo veilig mogelijk laten plaatsvinden.
Een van de maatregelen die dit jaar zijn genomen is om een van de twee attracties te verplaatsen van de parkeerplaats bij Wieleman. Op bepaalde tijden is daar veel publiek aanwezig.
Om na afloop goed te kunnen analyseren of deze maatregelen doeltreffend zijn, wordt er van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 oktober 2014 een camera geplaatst nabij het zalencentrum.
Belangrijk om te weten is dat dit geen toezichtcamera is. De beelden worden opgenomen en niet live gekeken. Ook worden de beelden niet gedeeld met andere partijen.
Met vriendelijke groet,

F.S. (Frank) van Os
adviseur openbare orde en veiligheid


Gemeente Westervoort
Dorpsplein 1
Postbus 40 6930 AA Westervoort
T (026) 3179354
F (026) 3113623


De Burendag op 27 september

Op deze dag is een voorlichtingsochtend betreffende windturbines georganiseerd.
In de rubriek KALENDER van deze website ziet u naast de aankondiging: de Agenda en in de rechterkolom het verslag van deze ochtend.
In dit verslag treft u ook de presentatie aan die gegeven is door prof. mr. Albert Koers van de NLVOW. Dit is de "Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines".
Albert Koers lichtte toe waarom de NLVOW is opgericht.
De NLVOW wil meer stem geven aan mensen die geconfronteerd worden met industriële windturbines en windparken in hun omgeving.
De NLVOW is zeker niet tegen windenergie, maar wil meer gewicht geven aan de belangen van omwonenden in de besluitvorming over de bouw van windturbines en windparken.
De presentator maakte onder meer duidelijk dat er een oorzakelijk verband is met het verdrag van Kyoto, en de organisaties die hierop inspelen.
Dan is er onze overheid die verplichtingen heeft die samenhangen met de afspraken en daarnaast dit ziet als een opgaaf in de openbare ruimte van Nederland, dat de keuze is gevallen op duurzame energieopwekking met behulp van windenergie. Windenergie kan door turbines worden omgezet in elektriciteit. Daarnaast is het de taak van de markt om hierop in te spelen.
Het overlaten aan de markt is al enige tijd gaande, als gevolg van andere ontwikkelingen in onze maatschappij; de provinciale elektriciteits bedrijven die verkocht zijn en andere nutsbedrijven. Wat betreft het inschakelen van de marktwerking zijn er voorbeelden te over.
Het bovenstaande is de kern van het eerste deel van de presentatie. Na de pauze is de presentatie op de omwonenden gericht en zullen hun vragen worden beantwoord.
Meer details kunt u zien in het verslag in de rubriek KALENDER van onze web-site waaronder de presentatie die als PDF bestand is in te zien.
De presentatie vindt u als;Document: 2014 27 september. NLVOW Westervoort presentatie. in de rubriek DOCUMENTEN.
Bekijk ook het FOTOALBUM 2014 Wijkraad Burendag op 27 september.
De rubrieken vindt u in met behulp van de groene balk bovenin.

De NLVOW kunt u vinden op Het Internet. Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines

De Gelderlander van 17 juni 2014 verwijst naar deze web-site van de Wijkraad MSW


Op de Internetpagina van (Bronvermelding) "http://www.gelderlander.nl/regio/liemers/westervoort-krijgt-geen-last-van-arnhemse-windturbines-1.4406945" De Gelderlander staat bovenaan:
Citaat:

WESTERVOORT - Als er windmolens komen op het Arnhemse bedrijventerrein Koningspleij,
hoeft Westervoort daar geen last van te hebben.

Dit verklaart directeur Maarten de Keijzer van OutSmart.

Einde citaat
Vertaalhulp voor "Outsmart":
Translation Matrix for outsmart:
Verb Related Translations Other Translations
- beat; circumvent; outfox; outmaneuver; outmanoeuvre; outwit; overreach

In het Nederlands: te slim af zijn, beetnemen.
In dezelfde connotatie: bij de neus nemen, misleiden, beduvelen, bedriegen.
Dat belooft niet veel goeds...

Als het gezond verstand toeslaat

 • Moeten wij voor windenergie zijn?
  Ja, windenergie is met zonne-energie en de opslag van elektriciteit (toekomst) heel belangrijk in het totaal van duurzame energieopwekking.
 • Zou het niet verstandig zijn te investeren in energiebesparing i.p.v. opwekking in niet-betrouwbare windenergie?
  Ja, Wat je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken.
 • Is investering in windenergie (geld en materiaal) verstandig?
  Ja, mits op een rendabele locatie. Dat vereist o.a. een minimale (!) windsnelheid > 7.0 m/s, veel beter is > 8,5 m/s.
 • Kunnen wij die gebieden ook zelf vinden?
  Ja, die staan op de windkaart van Nederland.
 • Is dit altijd een garantie?
  Nee, praktisch is deze berekende waarde vaak te hoog geschat.
 • Voldoen de Arnhemse zoeklocaties aan dat criterium?
  Neen, de windsnelheid is er zeker geen 7m/s. De gekozen locaties hebben juist de laagste windsnelheden van Gelderland.
 • Heeft een lagere windsnelheid gevolgen voor energieopwekking?
  Ja, de energie in de wind is evenredig met de derde macht van de windsnelheid: hogere snelheid is veel extra energie voor het zelfde geld. (0,5 m/s minder wind is soms wel 14 % minder opbrengst).
 • Heeft een windmolen consequenties voor omwonenden?
  Ja, uit de praktijk (o.a. Houten) is bekend dat het geluidsoverlast (en bromtonen) geeft op afstanden tot 2km. Één op de 20 mensen binnen die 2 km kan (meer of minder ernstige) gezondheidsklachten krijgen.
 • Overdag schijn je weinig hinder te ondervinden van het geluid..
  Ja, maar als het verkeer 's avonds en zeker 's-nachts minder wordt, zoals op de Pleijroute, dan merk je het extra!
 • Wonen veel mensen binnen deze afstand?
  Ja, vooral bewoners van de Arnhemse wijken Malburgen-Oost, het Duifje en Presikhaaf en een groot deel van Westervoort en Velp.
 • Zijn er nog meer consequenties?
  Ja, dat is de slagschaduwwerking. De contour van de hinderlijke slagschaduw werkt over een afstand van 12 x de diameter van de wieken: dat is bijna een Km. Staat een woning binnen die contour dan moet de molen stilstaan als de schaduw de woning raakt. Omdat complete woonwijken rondom de locaties staan, zal dit vaak voorkomen. Het rendement van de windmolen wordt dan zeker nog minder.
 • Hebben al die consequenties nog verdere gevolgen?
  Ja, want het leidt tot daling van de waarde van de huizen. De rechter heeft al in veel gevallen aan de bewoners planschade toegekend van bedragen in de duizenden euro's. Ook de gemeente krijgt verminderde WOZ-inkomsten en die zullen ze ergens moeten verhalen (en raad eens bij wie).
 • Zijn de bovenstaande zaken en consequenties in het haalbaarheidsonderzoek meegenomen?
  Nee, die planschade kan behoorlijk oplopen. Zo liggen in Westervoort in een straal van 1km (jurisprudentie) circa 600 woningen. Dat loopt in de miljoenen euro's.
 • Is participatie binnen De Rijn en IJssel Energie Coõperatie eerlijk?
  Nee, Zij richt zich op de gemeenten Arnhem, Duiven, Rozendaal, Lingewaard, Renkum, Rheden, Westervoort, Zevenaar, Rijnwaarden en Overbetuwe, terwijl alleen de bewoners tot 2km (ernstige) last en schade zullen ondervinden. Voor bewoners van Roozendaal is het ver van hun bed.
 • Moeten veel bewoners meedoen voor een succes?
  Ja, dat ligt er aan. Uitgaande van participatiedelen van € 200,- moeten er bijna 17.000 mensen meedoen en die leveren maar een vierde van het kapitaal. De overige driekwart moet toch weer van externe (buitenlandse) partijen komen. In deze raming is de planschade niet meegenomen!
 • Is de termijn van 15 jaar uit het haalbaarheidsonderzoek realistisch?
  Nee, want in de praktijk blijken rendementen tegen te vallen, o.a. a.g.v. de feitelijke windsnelheid. Ook kan de windschaduw (molens achter elkaar in de heersende windrichting) de opbrengst sterk verminderen. Het molenpark langs de Pleijroute is een potentieel voorbeeld.
 • Zijn er meer onzekerheden?
  Ja, de EU gaat de subsidieregelingen aanpakken. Duitsland is ook kritisch geworden. Zij hebben veel (over)capaciteit en bij een groot aanbod leveren zij goedkoop aan Nederland. Een (eerste) Duitse bedrijf is al in financiële problemen.
 • Is het haalbaarheidsonderzoek correct dat het windpark voorziet in behoefte van ruim 8700 huishoudens?
  Nee, tenzij u gaat koken, wassen en Tv kijken als het voldoende waait. Voor alle andere situaties moet een conventionele centrale als back-up draaien. Dit is vaak een (goedkope) kolencentrale. Een schonere back-up is dan weer duurder.
 • Moeten wij de problemen van energieopwekking dan wel hier lokaal met windmolens proberen op te lossen?
  Nee, maar de juiste oplossing komt wel als het gezond verstand eindelijk toeslaat. O.a. de Krim-crisis toont aan dat het juist een Europese uitdaging is!

De Werkgroep voor een beter leefmilieu aan weerszijde van de Pleij


Geplaatst op 4 juni 2014. Uitnodiging voor Wijkschouw door de Wijkraad MSW

Een wijkschouw is een vorm van georganiseerd overleg en bekijken van een buurt door bewoners van onze wijken.
Aan u wordt gevraagd hieraan deel te nemen.

Het Wijkschouwen kent diverse manieren van opzet. In Westervoort kunnen wijkbewoners, en u bent een wijkbewoner, spreken met vertegenwoordigers van de gemeente, de politie (zoals onze wijkagent), de woningcoõperatie(s) en andere betrokken organisaties over allerlei problemen die in de wijk spelen.
Door u op te geven voor deze wijkschouw worden zaken zoals gevaarlijke situaties, niet of slecht onderhouden plekken, sociale samenhang, overlast ook voor u inzichtelijk.
Specifieke problemen worden geïnventariseerd en de problemen met oplossingensmogelijkheden kunnen eenvoudig doorgeleid worden en aangepakt door de verantwoordlijke instanties.
Het is een formeel traject waar een afsprakenagenda uit zal voortkomen.
Graag vernemen wij van u.  U kunt een e-mail naar de Wijkraad MSW sturen. De wijkraad die er vàn u en vóór u is.


Uitnodiging van de Gemeente Westervoort op 3 juli 2014

Op dit moment zoekt de gemeente Westervoort inwoners die mee willen denken en doen bij de uitdagingen waar we voor staan op het gebied van zorg en ondersteuning. Mogelijk ben u hierin geïnteresseerd of kent u inwoners van Westervoort die hier interesse in hebben en hier graag aan mee willen werken. Zie de bijlagen voor meer informatie. Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunt u bellen met de gemeente Westervoort (026)3179911 en vragen naar Christine Andriessen of Ron Schoonwater.
U kunt de uitnodiging inzien als u naar de rubriek KALENDER gaat en bij 3 juli aanklikt. U ziet dan een .pdf bestand dat door de Gemeente Westervoort is verstuurd.


Ingesproken door onze voorzitter op de Gemeenteraadsvergadering van 10 maart 2014.

In de rubriek DOCUMENTEN vindt u een afschrift van deze inspraak.


Wijkinloop op maandag 17 februari a.s. in Zalencentrum Wieleman

Maandag a.s. is vanaf 19.30 een wijkinloop/bijeenkomst t.a.v. groen en speelvoorzieningen op Mosterdhof en de Waay. Wijkbewoners kunnen eveneens tot 20.15 evt vragen/rondvraag en punten aan de orde stellen.

Om 20.30 vangt een besloten vergadering van de stichting wijkraad MSW aan in het kader van intern overleg en voorbereiding activiteiten.


Melding voor de Kolk/De Waaij. 12 februari 2014

Tijdelijke grondopslag op Parkeerplaats bij Kolk De Waaij.
I.v.m. groenwerkzaamheden in de wijk Vredenburg moet tijdelijke grond worden opgeslagen.
Hiervoor is de locatie parkeerplaats bij de Kolk de Waaij gekozen.
Na afloop van de werkzaamheden wordt de grond zo spoedig mogelijk weer verplaatst .

 


Informatie voor de Mosterdhof

Op de pagina van de Mosterdhof is een bericht over de speelplaats voor kinderen.


Voor de jonge Westervoorters.

Wij vragen de aandacht voor Focus!

Dit is een Jongerentraining voor de leeftijd van 12 t/m 19 jaar waarbij het nu even niet lekker gaat. In deze levensfase gaan zij op zoek naar hun eigen identiteit en dat valt niet altijd mee! Ze zijn aan het ontdekken waar ze staan en waar ze heen willen, vaak voelen ze zich onzeker of zijn faalangstig.
Groepsdruk en verwachtingen van mensen om hen heen zijn vaak groot, en dan lukt het niet altijd om zichzelf te blijven. Daarnaast verandert er ook veel in het lichaam.
In de training leren jongeren te kijken naar de kwaliteiten, bouwen deze uit en leren daarbij goed naar zichzelf te luisteren en van daaruit te handelen. Zelfvertrouwen is van belang bij het maken van keuzes en bij het vinden van een eigen weg in het leven.
De training bestaat uit 15 bijeenkomsten, in een groep van maximaal 15 personen. We gaan niet alleen praten maar gaan op creatieve wijze aan de slag om te bouwen aan kwaliteiten en zelfvertrouwen. In de training komen verschillende onderwerpen aan bod zoals

Deze training kan waardevolle "tools" meegeven, zodat jongeren steviger in hun schoen gaan staan. De training start in november en de agenda is te vinden op de website onder
http://www.focusjongerentraining.nl/agenda/


Als overig nieuws van de wijkraad konden wij u reeds melden dat er een redelijke belangstelling is geweest afgelopen zaterdag 27 september bij de wijkinloop.

Hier zijn diverse vragen en opmerkingen van wijkbewoners genoteerd.

De wijkraad houdt zich ook bezig met zaken die wel buiten de wijken liggen maar die ons in de wijken sterk kunnen raken.
Ook hier is informatie over getoond en uitleg gegeven op deze inloopdag.
Het gaat onder meer om de plannen "aan de overzijde" waar gedacht wordt aan industriele uitbreidingen voor Arnhem die wij kunnen ervaren als stank of beklemmende lucht en geluidsoverlast.
Dan is er nog niet gesproken over "horizonvervuiling" door draaiende wieken van meer dan 100 meter hoog, luchtwervelingen en geluidsbeinvloeding.

Kijkt u in de rubriek DOCUMENTEN voor de laatste bijdragen.

En hebt u nog bijdragen, laat het ons dan weten.

Uw Wijkraad.

 


 

W3CC-validator