Dit is een jaaroverzicht van het nieuws van de Wijkraad MSW.

Archief


Jaar 2015


Nieuws en Informatie over ViA15 A12/A15 Ressen - Oudbroeken.

Zie hiervoor:
hier is het   waar u alle gegevens kunt vinden.
De informatie is ook beschikbaar op onze websie in de rubriek DOCUMENTEN.

Bent u werkzoekend en wilt u "netwerken"?
Dat kan, zie de volgende flyer.

flyer

NetwerkCafe WestervoortMeer nieuws

Er is een enquete van de Mosterdhof te vinden in de rubriek "De Wijken" en onder De Mosterdhof.


Bericht n.a.v. Buurtinloop op 26 september 2015.

Het is goed nieuws dat op aanstaande zaterdag 26 september de Buurtinloop weer door de Wijkraad MSW wordt georganiseerd.

Het programma van die dag vindt u in de wijkkrant Uitgave Najaar 2015
De Westervoort Post heeft helaas een onjuiste datum in oktober afgedrukt.
Graag zien wij u op zaterdag bij Wieleman!

Van de Stichting Mikado kreeg de Wijkraad het verzoek het volgende bericht te plaatsen:


PERSBERICHT

2 APRIL 2015, DUIVEN

Beslissingen rondom het levenseinde

Het Steunpunt Mantelzorg en het Ouderenwerk van Mikado organiseren een lezing over
beslissingen rondom het levenseinde. De zorg aan het einde van het leven is vaak
onderwerp van discussie in de media. Dat is ook niet zo raar. Het is een emotioneel moeilijke
tijd. U kunt te maken krijgen met ingewikkelde vraagstukken. Zo is er veel onduidelijk over
allerlei beslissingen waar u mee te maken kunt krijgen, zoals niet reanimeren, sedatie of
zelfs euthanasie. Hier wordt o.a. aandacht aan besteed op 29 april. Guido Diehl is huisarts
verbonden aan het Toon Hermans Huis Arnhem. Guido zal vanuit zijn ervaring en
deskundigheid met de begeleiding van mensen naar het levenseinde spreken. Notarispraktijk
Brouwer & Van Ramshorst & van Swetselaar zal een lezing over de wettelijke kaders m.b.t.
testamenten en euthanasie verzorgen. Yvonne van Leeuwen van Camyraa
(zorgondersteuning bij leven en dood) spreekt over de mogelijkheden rondom uitvaarten en
uitvaartbegeleiding. De bijeenkomst wordt gehouden op 15 mei van 19.30 – 21.30 uur in
Kulturhus De Nieuwhof aan de Rivierweg 1 in Westervoort. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden wordt wel op prijs gesteld:
Meldpunt Vrijwillige Thuishulp/Steunpunt Mantelzorg, tel.: 0316-282032 (iedere werkdag
tussen 9.00 en 11.00 uur) of via MVT@mikado-welzijn.nl
Heeft u interesse in deze bijeenkomst en heeft u problemen met oppas of vervoer, neem
dan op tijd contact op met het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp. Samen met u zoeken wij naar
een oplossing.

Van gemeentewege is ons verzocht dit bericht te plaatsen:


Van: Laura Wouters [mailto:L.Wouters@gelderserfgoed.nl]
Verzonden: maandag 23 februari 2015 12:43
Onderwerp: contactgegevens buurtverenigingen voor 'Een wagen vol verhalen'

Geachte dames, heren,

Voor het project "Een wagen vol verhalen" zou ik graag alle buurtverenigingen in
Gelderland aanschrijven. 'Een wagen vol verhalen' is een project om verhalen over
tradities en gebruiken in Gelderland te verzamelen en te bewaren. Het project is
een initiatief van Gelders Erfgoed en Omroep Gelderland, maar het publiek vult de
site www.eenwagenvolverhalen.nl.
Veel tradities en gebruiken zijn beschreven. Maar er zijn ook veel verhalen die nog
nergens te lezen zijn. Verhalen die leven binnen buurtschappen of families. Heel
gewoon voor iedereen die de verhalen kent, maar nooit opgeschreven. Deze site
nodigt dus uit om vooral een eigen bijdrage te leveren op www.eenwagenvolverhalen.nl.

mooiste verhalen van de website worden gebruikt voor het tv of radioprogramma
’Een wagen vol verhalen’. Met paard en wagen trekt presentator Renate
Schutte door de provincie op zoek naar de Gelderse identiteit. De tradities hoeven
niet specifiek Gelders te zijn, maar mogen ook een Gelderse invulling zijn van een
traditie, een regionale variant of een lokaal tintje aan een landelijke
traditie.
Wij hopen op zoveel mogelijk toevoegingen aan de website.

Mijn vraag aan u daarom is, heeft u voor mij misschien een overzicht van de
buurtverenigingen in uw gemeente en hun contactgegevens?


Met vriendelijke groet,

Laura Wouters
Projectmedewerker Erfgoed en Identiteit
Aanwezig: maandag en dinsdag

Kijkt u in de rubriek DOCUMENTEN voor de laatste bijdragen.

En hebt u nog bijdragen, laat het ons dan weten.

Uw Wijkraad.