U ziet hier het archief van 2011

Nieuws en wetenswaardigheden van Struikendoorn

Bijgewerkt op 9 juni 2011
De Klapstraat tot de Bongerd gaat eruit zodat de riolering erdoor gelegd kan worden. Dan wordt het stuk voor stuk afgewerkt met het doel voor de bouwvakvakantie de straat met een puinbaan weer beschikbaar te hebben. Tot die tijd kunnen de bewoners van De Weem door de Kraayenhof waarbij de “knip” in de Dr Schaepmanstraat eruit gaat.
U, als bewoner, krijgt hierover per brief een bericht.

Op de laatste bouwvergadering zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

Als er problemen optreden wordt de wijkraad op de hoogte gebracht.

Tijdplan van de Rioleringswerkzaamheden Struikendoorn en de Weem

Klapstraat- Noord

Bouwkundige vooropname aanliggende percelen

Voor de rioleringswerkzaamheden in Klapstraat Noord zijn bouwkundige vooropnamen gemaakt. Deze opnamen worden in drie delen afgeleverd. Deel I is inmiddels klaar en ter inzage aangeboden aan de betrokken bewoners.
De adressen van de opgenomen woningen zijn:

Het opnamerapport van de overige woningen (aan de Klapstraat, Grofweg tussen Dorpstraat en Kerkstraat) wordt binnenkort verwacht.

Overzicht en Activiteitenschema

De bewoners zijn in december 2010 geïnformeerd op een inloopavond.

Activiteit t.a.v. Riolering en water Toelichting Planning Voorbereiding Planning Uitvoering
Klapstraat – Noord Afkoppelen en vervangen van het hoofdriool Januari – april 2011 April – oktober 2011
Afkoppeling Paepestraat RWA riool Paepestraat – De Twee Roeden Gereed Januari – april 2011

Toelichting

  1. De werkzaamheden op De Twee Roeden/Paepestraat zijn inmiddels zo goed als beëindigd. De straat is weer opengesteld zodat deze weer normaal bruikbaar is.
  2. In het verlengde van dit werk wordt in de Klapstraat, het gedeelte van de dr Schaepmanstraat tot de dijk een regenwaterriool aangebracht en de hoofdriolering wordt vervangen.
  3. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot einde 2011.
  4. De Klapstraat wordt op een zelfde wijze ingericht als de overige straten in Struikendoorn.
  5. T.b.v. deze inrichting is voor bewoners op 3 mei een informatieavond georganiseerd. De presentatie, in Dia-vorm, kunt u bekijken op Document: Infoavond op 3 mei van Westervoort Openbare Werken
  6. Tijdens evenementen in Westervoort zal de bereikbaarheid van de overige wijken zijn gewaarborgd.
  7. Vragen aan de wijkraad via Wijkraad MSW
    Kijkt u vooral ook op de gemeentelijke website Gemeente Westervoort

Bijgewerkt op 25 juli 2011
De Klapstraat krijgt een nieuw wegdek. Op de foto’s ziet u hoe dit als een tapijt wordt uitgerold!
Waarschijnlijk herkent u de plek wel waar de foto’zijn genomen. Aanleg nieuw wegdek in de Klapstraat
 

W3CC-validator